Transformatorhus

Transformatorhus Dalkarlsberg. Stora bilden är från september 2018. Huset finns kvar men är i dåligt skick och förfaller mer och mer. Bilden i högre hörnet är från www.filipstadsbergslag.com,på denna sidan finns några bilder från Dalkarlsbergs gruvor.Bilden i nedre hörnet är från wikipedia. På viker.net, en historisk webbsida om Viker finns att läsa att huset byggdes 1912.