Medicin

Här nedan en lista med de medicin jag fick för att lindra smärtan. I början var det svårt att somna eftersom det gjorde så mycket ont. Då tog jag en tablett. Nu i augusti 2018 måste jag fastställa att jag aldrig mer ta medicin. Jag tar kosttillskott istället och det verkar att hjälpa mig tillräckligt för att inte ha ett stort besvär. Jag får ont ibland men inte så mycket att jag vill ta medicin.
Nedan vad jag fick i 2016:

 • Pronaxen:
  Pronaxen är ett inflammationsdämpande läkemedel med smärtstillande och febernedsättande egenskaper. Pronaxen tillhör en grupp läkemedel som kallas NSAID (icke steroida antiinflammatoriska läkemedel). Den inflammationshämmandeeffekten beror på att Pronaxen minskar bildandet av smärtbildande ämnen (prostaglandiner) som bildas vid inflammationer och vävnadsskador. Den smärtlindrande effekten anses bero på en liknande mekanism. Pronaxen verkar snabbt, effekten är bäst efter cirka 2 timmar.
  Pronaxen används vid reumatiska sjukdomar, vid menstruationssmärtor, vid akuta anfall av migrän samt vid akuta smärttillstånd av lätt till måttlig intensitet.

  • Det är en NSAID som har dåligt påverkan på magen och hjärtan. Inte så bra att ta den dagligen. Så det gör jag inte mer. Jag gjorde det bara i början när smärtan var svårt att sova med.
 • Alvedon 665mg: Alvedon innehåller paracetamol som är smärtlindrande och febernedsättande. Tabletten innehåller två skikt, ett från vilket den verksamma substansen frisätts snabbt och ett med långsammare frisättning.Alvedon används mot värk och smärta av olika slag (t.ex. huvudvärk, tandvärk, feber (t.ex. vid förkylningar), menstruationssmärtor, muskel- och ledvärk och reumatiska smärtor). Alvedon 665 mg tablett med modifierad frisättning är speciellt avsedd för behandling av långvarig smärta som kräver upprepad dosering.
  Alvedon kan användas av personer med känslig mage eller magsår och personer med ökad blödningsbenägenhet.

  • Detta är en bättre och mindre riskfyllt medicin än pronaxen. Har inte använd det än men nu jag läser beskrivningen tycker jag att jag kan ta det om jag har mycket smärta. Denna medicin fick dåligt recensioner så tar jag inte mer. Använde bara en gång, tänkte att det var lite för starkt.
 • Ibuprofen 200mg, 400mg: Ibuprofen Apofri tillhör en grupp läkemedel som kallas NSAID (icke steroida antiinflammatoriska/antireumatiska läkemedel).
  Ibuprofen Apofri verkar smärtstillande, febernedsättande och inflammationsdämpande. Effekt fås i regel inom 30 minuter och maximal effekt nås inom 1-2 timmar.Substans som används i läkemedel som är febernedsättande, smärtstillande samt inflammationshämmande. ”>Ibuprofen Apofri används vid tillfälliga lätta till måttliga smärttillstånd, t ex huvudvärk, tandvärk, muskel- och ledvärk, ryggbesvär, menstruationssmärtor samt vid feber vid förkylningssjukdomar.

  • Detta köper jag själv, trodde att det hade mindre biverkningar men det är en NSAID med, så lika riskfyllt som Pronaxen, bättre att inte ta det så ofta. Tar ibland en med 200 mg.