Avverkning Dalkarlsberg 2017

Avverkning i Dalkarlsberg i oktober-november 2017