Månadsarkiv: februari 2017

Tar vintern slut?

dscn3902Om snön inte fanns då kunde jag tänka mig att det var vår. Vi sitter i solen med våra jackor på och fikadscn3901. Ansiktet är varmt men stolen är kallt. Jag bakade semmelmuffins.
Igår fikade vi hos Ann-Britt och Ulf. Ann-Britt gjorde just semlor när vi knackade på så det var en bra planering! Vi fick semlor, Irish Coffee och ett roligt sällskap. Fint! Jag fick mandelmassa med eftersom jag glömde att köpa det. Så idag gjorde jag samma som Ann-Britt. Tyvärr har jag inga stora muffinsformar. Men vi både fick två stycken. I solen med kaffe och semlor i slut av februari. Tysthet, skogen, fåglar som sjunger, vår gård omkring, Sverker som sitter på knän och njuter. Kan livet vara bättre?

Jordbävningar i norra delen av de Nederländerna

beving2-nrc

Copyright: NRC Handelsblad

provinciesGroningen är ett län i Holland som finns i norra delen av landet. Under jorden i Groningen finns en stor, riktig stor mängd naturgas. Sedan 50-talet spelar gasutvinning en viktig roll i ekonomin från de Nederländerna. I nästan varje hushåll i Holland lagar de mat med naturgas och många hus värms upp med gas. Det säljs till och med till andra länder, då har de tjänat mycket pengar med. Men det har blivit problem då det uppstår många jordbävningar. Regeringen i Holland kan inte dra ner gasutvinningen då det påverkar ekonomi i landet på riktigt. Invånarna från Groningen tycker inte att de får nog hjälp och ersättning från Regeringen. Det finns människor i Groningen som tänkte att spara pengar till sin pensioen med att köpa ett fint stort hus och sälja det senare. Men huset är inte värd något nu så de måste jobba kvar för att överleva. Redan mer än 100.00 invånarna fick sitt hus skadat. Många vill lämna området men har inget råd att göra det. En sorglig situation men svårt att lösa. Mer info? Klicka HÄR. Mer bilder om skadorna hittar du HÄR (på holländska).

Copyright: NRC Handelsblad

Copyright: NRC Handelsblad

Rådjur

dscn3866Nu, söndags, blev det kallt under natten, mycket mer kallare än i prognoserna. Det borde bli -11 men det blev -15 såg Hans omkring kl. 8 på morgonen. Om jag visste om det då hade jag slagit på värme i hönshuset. Men de klarade sig. Det finns så stor skillnad hur man gör med höns och kylan. På nätet finns det människor som håller hönshuset på 10 grader och de som säger att de kan klara sig till och med -20 grader. För varmt är inte bra, om de går ute då är skillnaden för stort och man kan få problem med ohyra (löss m.m.). Jag använder regeln att det ska vara kallare än -10 innan jag slår på värme. Men då ska prognosen stämma…
Det blev sol idag och temperaturen gick upp snabbt. I eftermiddag blev det omkring 1 grad. Vi rastade Sverker en stor streck, gick över skjutfältet. Problemet blev att et fanns rådjur överallt och då måste jag hålla koll på Sverker. Rådjuren hämtar mat på de olika hus. Vi matar de tre gånger under dagen. Nu är det Viltfoder eftersom det var i reklam. Normalt har vi hästfoder. Det verkar om de tycker mer om hästfoder. Bilder ovanför kan du hitta tre rådjur framför huset om du tittar lite mer noggrann. Nedan ett rådjur på vägen till Hovmanstorpasjön.
dscn3859

Igen om provtagning

Nora Kommun bestämde sig att inte göra en ny provtagning av vattenkvalitetet i Dalkarlsberg. Jag frågade om lite mer underlag om beslutet och var det baseras på. Min tidigare inlägg hittar ni  HÄR eller bladdrar lite ner i bloggen.
Jag fick ett svar från Jens Råberg som är miljöinspektör på Miljökontoret, Samhällsbyggnad Bergslagen Förvaltningen. I mejlet hänvisas det på en rapport som jag inte fick men jag tror att det räcker med rapporten som jag har: Slutredovisning av kontrollprogram för perioden 2003 – 2009.
Tror att det är bäst att om man vill få en god insikt i sitt vattenkvalitet att man själv ska beställa en provtagning. Då blir det objektivt och får man alla information direkt.
Innan vi flyttade hit gjorde vi en provtagning (vatten som vi tog med till Holland, Hans jobbade på en vattenreningsföretag). Och allt var helt ok. Det är nästan 10 år sedan, så kanske ska vi göra om det någon gång. Nedan underlag från Kommunen.
Hej!

Nedan redovisas varför Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen inte ställer krav på Nora kommun att utföra mätningar av utgående vatten från gruvschakten i Dalkarlsberg. Svaret utgår från rapporten ”Dumpad ammunition i gruvschakt i två gruvhål” 1994. Det har också gjorts en senare undersökning ”Dumpad ammunition, Dalkarlsbergsgruvan – Slutredovisning av kontrollprogram för perioden 2003 – 2009”. I denna har det inte mätts på den plats som är mest relevant för halter från avloppsslam och hushållssopor.

1. Grundvattenriktningen enligt rapporten är riktad mot schakten och att utflöde sedan sker till en bäck. Därmed bör enskilda vattentäkter inte kunna förorenas av vatten från gruvhålen. På sida 66 nämns det att risken för läckage till omgivande brunnar bedöms som låg.

2. Halt av föroreningar som är typiska för hushållssopor och avloppsslam var så låga i Bäckaskogschaktet att det är orimligt att de skulle förorena enskilda brunnar även om punkt 1 inte stämmer. Föroreningar i översta delen av Bäckaskogsschaktet (Bilaga 2 , punkt UBH 3) har valts ut för som representativ punkt eftersom vatten flödar från Centralschaktet till Bäckaskogsschaktets övre del. De högsta halterna av lättlösliga föroreningar från slam och sopor bör finnas där. Exempel på föroreningar som indikerar påverkan dessa typer av avfall är: kväve i olika former (ammonium, nitrat, nitrit), fosfor, klorid och natrium. Halter i punkten har jämförts med gränsvärden för offentligt dricksvatten i ”Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten”, bilaga 2. I något fall görs jämförelse med Livsmedelsverkets värden som gäller för enskilda brunnar ”Råd om enskild dricksvattenförsörjning”, bilaga 1 Råd om enskild dricksvattenförsörjning. Nedan kommenteras halter i övre delen av Bäckaskogsschaktet 1994.

a. Halten av ammonium var 1,8 mg/l (förkortning av milligram per liter vatten). Det kan jämföras med gränsvärde för offentligt vatten på 0,5 mg/l, värden för enskilda vattentäkter där 0,5 mg/l är tjänligt med anmärkning och 1,5 mg/l är otjänligt. Med den utspädning som skulle bli mellan schakt och brunnar, så är det inte rimligt att vatten i schaktet skulle kunna göra att denna parameter överskrids i brunnarna.

b. Halten av totalfosfor var 0,01 mg/l. Denna motsvarar ca 0,03 mg fosfat/l. För offentligt dricksvatten finns inget värde. För enskilda brunnar är gränsen för tjänligt med anmärkning 0,6 mg/l av fosfat.

c. Halten av natrium var 50,9 mg/l. För offentligt vatten finns inget värde. För enskilda brunnar är gränsen för tjänligt med anmärkning 100 mg/l.

d. För klorid finns inget värde från schaktet.

e. Den undersökta enskilda brunn som är närmast Bäckaskogsschaktet har inga överskridanden av halter för klorid, natrium, kväve (nitrat, nitrit, ammonium) eller fosfor. Brunnen ligger på fastigheten Dalkarlshyttan 7:6, provtagningsplats 4. Resultat finns i bilaga 3. Kartskiss finns i bilaga 6.

3. Halter av föroreningar från avloppsslam och hushållsavfall är rimligen högst en kort tid efter att avfallet deponeras och bör sedan minska. Detta eftersom det inte finns uppgifter om att detta avfall är inneslutet. Eftersom en undersökning har gjorts och visat att vatten i schakten då inte skulle kunna orsaka förorening av enskilda brunnar även om flödesriktningen vore riktad mot enskilda brunnar, så finns det inte skäl att tro att detta skulle gälla nu.

Vänliga hälsningar!
Jens Råberg